O nás

školní rok 2022-2023

Mateřská škola na školní rok 2022-2023 přijala 24 děti  ve správním řízení, tím opět naplnila svou kapacitu na 50 dětí.

V dodatečném řízení, přijme 45 dětí, které zvýší kapacitu MŠ od 1.9.2022 z 50 na 95 dětí.

Děti budou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

K názvům tříd nás inspiroval náš školní vzdělávací program- Cetujeme s Drakem, který umožňuje skládat kamínky vzdělávání, působit na děti.

Každý kamínek má jinou sílu a jinou možnost působení, ale všechny kamínky jsou pozitivní, léčebné a nastavené na vzdělávání dětí v různých věkových skupinách v mateřské škole Dráček.

Pokud si je spojíte na jednu tkaničku, máte ještě větší sílu spolupráce a vzájemné pomoci.

Naši třídní Dráčci mají oči z kamínků jantaru, opálku, achátku a tyrkysu a nestále sledují nejen svoje děti a pomáhají jim.

Barevnost kamínků je pouze orientačním znamením, ale dali jsme tomu ještě vylepšení a spíše orientaci, kde se vzdělávají Vaše děti.

Drakouš- je původní budova , ve které je I.zelená třída v přízemí, symbolem je ji Achát.

                                                            II. modrá třída v patře, symbolem je jí Opál.

Vilouš- je nová budova MŠ, z vily , ve které je III.třída oranžová v přízemí, symbolem je ji Jantar

                                                                  IV.třída tyrkysová v patře, symbolem je jí Tyrkys.

                                           

V mateřské škole pracují plně kvalifikovaní pedagogové, ale i nepedagogové mají zájem na růstu dětí ve všech třídách. I nové kolegyně jsou plně kvalifikované. Snažíme se, aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně, radostně a spokojené a měly k učitelce i celému kolektivu důvěru, aby i prostředí příznivě působilo na jejich rozvoji. Dítě je chápáno jako neopakovatelná, jedinečná osobnost a plně respektujeme jeho individuality a potřeby, to vše za spolupráce s rodinou.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, dát základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností , zájmů a potřeb a nadále rozvíjet péči o děti se specifickými potřebami dle možností i pedagogických zkušeností.

Pedagogové:

Bc. Marcela Michňová - ředitelka MŠ

Jaroslava Soukupová učitelka

Iveta Lompartová učitelka, zástupce v době nepřítomnosti ředitelky

Veronika Mazáčková - učitelka

Bendlová Kateřina - asistent pedagoga, 

Stříbrný Pavel- pedagog- překrývání-hudební, ale i pracovní činnosti s dětmi 

Dalecká Irena - školní asistent 

Provozně technický zaměstnanec- Michňa Pavel

noví zaměstnanci budou doplněni, po sepsání smlouvy.

nepedagogové:

kuchařka Jitka Lepková
vedoucí stravování: Eva Rejmanová
školnice, uklízečka: Hlaváčková Jaroslava
zaměstnanec obchodního provozu: Libuše Dusilová

noví zaměstnanci budou doplněni po sepsání smlouvy.

Externí zaměstnanci- účetní- mzdová , ale i účetní hlavní

 

zaměstnanec na projekty, administraci- individuálně

Mateřská škola pracuje dle školního vzdělávacího programu Cestujeme s Drakem, který je aktualizován dle nové legislativy, ale i nových poznatků a možností, zkušeností pedagogů. Cesta draka je chápána jako pedagogický proces a společnou cestou je cesta s rodiči a ostatními lidmi působící na dítě. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do chodu školy je prioritou,

Na základě projektů se ve svém vzdělávání opíráme co nejvíce o individualitu dítěte, ale i vytváříme prostředí dětem, aby mohly zkoumat, poznávat, setkávat se, ale i odpočívat a hrát si. Čerpáme z nabídky přírody, jejich úkazů, střídání dob, ale i environmentální nabídky- viz projekt MŠ. Abychom měli dostetek pomůcek a zákoutí, možností poznatků vlastních nebo zprostředkovaných, k tomu se snažíme zapojit do projektů. Vzděláváme se i na mezinárodních zkušenostech ohledně životního prostředí. Jsme rodinná MŠ, čímž velikost k tomu i přímo nabízí své cesty a možnosti.

Kroužky nejsou prioritou MŠ, pouze doplňují další možnost pro dítě- pokud jsou, nastavují se od října v odpoledních hodinách.

Mateřská škola
Mateřská škola
Kontakt
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mírová 430 Lysá nad Labem-Litol
GPS: 50.1875083N, 14.8505517E

321 123 348 pevná linka- omluvy dětí
739 400 731 mobilní linka- omluvy dětí
731 577 208 ředitelka MŠ i omluvy dětí
msdracek(zavináč)centrum.cz

Hlavní stránka